Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị, vật tư cho Trung tâm văn hóa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Yên Viên – Địa chỉ: UBND xã Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 38784429. 2. Tên dự án: Công trình: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Viên, huyện Gia Lâm 4. […]