Mời Thầu: Xây dựng và Lắp đặt thiết bị trạm bơm Đồi Khoai

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban quản lý dự án Sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi Công ty TNHH MTV KTCT thỉty lợi tỉnh Ninh Bình – Địa chỉ: số 2, đường Trần Hung Đạo, phố Bình Hà, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, […]