Mời chào hàng: Xây Trường mầm non Cần Nông, Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng

1. Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 02063 875 362 hoặc 02063 601 688 Nội dung thông báo mời chào hàng: 2. Tên gói thầu: Xây lắp […]

Xây lắp công trình Nhà văn hóa xã Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Nhà văn […]

Mời Thầu: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã Mường Khiêng

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ:  Tiểu Khu 10, Thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 0223.848.533          0223.847.065 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Sửa chữa tài sản các trường học thuộc xã […]

Mời Thầu: Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện ĐK Thuận Châu

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án ĐT & XD huyện Thuận Châu – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292 – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu Hạng mục: Lắp […]

Mời Thầu: Xây lắp Nhà lớp học 4 phòng trường THCS Muổi Nọi

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.   Fax: 022.3847.292        – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Nhà lớp […]

Mời Thầu: Xây lắp công trình Đập thôn 3-1 xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai – Địa chỉ: 227 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Đập thôn 3-1 xã Tân Bình, huyện […]

Mời Thầu: Xây lắp công trình đoạn Km3 – Km9+312 đường giao thông 108 Chiềng Bôm

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.      Fax: 022.3847.292        – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Đường giao thông 108 Chiềng Bôm – Mường Chanh, huyện Thuận […]

Mời Thầu: Xây lắp công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hải – Địa chỉ:  Trụ sở Đảng ủy – HDND – UBND xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1, xã Cẩm Hải, […]

Mời Thầu: Xây lắp nhà làm phòng giao dịch hành chính 1 cửa hiện đại & Ban quản lý dự án ĐT&XD

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.      Fax: 022.3847.292        – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Nhà làm việc phòng giao dịch hành chính một […]

Mời chào hàng: Xây lắp Nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy biên phòng Phú Yên

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên – Địa chỉ: Số 05 đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên –  Điện thoại: 2. Tên dự án:  Nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy […]