Mời Thầu: Xây lắp 2 tuyến đường GTNT xã Đại Thành

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Đại Thành – Địa chỉ: huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 3945276. 2. Tên dự án: Đường GTNT xã Đại Thành; Tuyến 1: Từ nhà văn hóa Tình Lam đi nhà anh Tuấn; Tuyến 2: Từ nhà anh Huân đi […]