Mời Thầu: Xây lắp Trường mầm non Nam Lý cụm 525 (giai đoạn II)

Tên bên mời thầu: UBND PHƯỜNG NAM LÝ Địa chỉ: Số 102 đường Võ Thị Sáu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại/fax/email:052.3.859289. Mã số thuế:3100196143. Nội dung đăng tải thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp – Loại gói thầu: Xây lắp. – Nội dung […]