Mời Thầu: Xât lắp một số tuyến đường nội bộ & kè chống sạt lỡ, cống thoát nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn Gói thầu: Gói thầu số 1: Phần xây lắp các hạng mục: Một số tuyến đường nội bộ (tuyến đường nội bộ số 1, 3, 5 ,6, 7 và số 8), kè chống sạt lở và cống thoát […]