Mời Thầu: Xây lấp nhà điều hành sản xuất

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty CP bao bì HABECO Gói thầu: Gói thầu 16: Xây lấp nhà điều hành sản xuất (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: ĐTXD Nhà máy sản xuất bao bì HABECO Nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay thương […]