Mời Thầu: Xây lắp nhà làm việc, cấp điện nước, chống sét, điều hòa cùng các hạng mục khác

Tên bên mời thầu: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN Địa chỉ:Tổ 9, Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điệnthoại/fax/email: 02813.871.152/ 02813.870.850/ khtcbackan@gmail.com Mã số thuế: 4700187537 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Phần xây lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm việc; […]