Mời chào hàng: Xây lắp Nhà lớp học 2 phòng Trường mầm non Hồng Phong

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Hồng Phong – Địa chỉ: UBND xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng; –  Điện thoại: (0313) 917 796; Fax: (0313) 917 575. 2. Tên dự án: Nhà lớp học 2 phòng Trường mầm non Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng 4. […]