Mời Thầu: Xây lắp nhà lớp học 5 phòng học Trường Mầm non An Dương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã An Dương – Địa chỉ: thôn Bùng, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; –  Điện thoại: 0240.3.605.616. 2. Tên dự án: Trường Mầm non An Dương 2 xã An Dương, huyện Tân Yên, hạng mục: Nhà lớp học 5 phòng học […]