Mời Thầu: Xây lắp Trường THCS Tân Phong, Kiến Thụy

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng – Địa chỉ: –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trường THCS xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Hạng mục: xây dựng 2 phòng học, 6 phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ 4. […]