Thi công xây lắp trường tiểu học Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan đơn vị đăng ký thông báo: UBND xã Gia Hòa – Địa chỉ:  Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình – Điện thoại: 0303868180 2. Tên dự án: Trường tiểu học xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 3. Loại dự án ( […]

Mời Thầu: Xây lắp Trường Tiểu học số 1 Hòa Khuông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án DTXD huyện Hòa Vang – Địa chỉ: –  Điện thoại: 0511.3696.087. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án DTXD huyện Hòa Vang 5. Tên gói thầu: Xây lắp Trường Tiểu học số 1 Hòa Khuông […]

Mời chào hàng: Xây lắp, Cải tạo Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu hpc Lê Hữu Tựu – Địa chỉ: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 043.9680926; Fax: 043.9680926. 2. Tên dự án: Cải tạo Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê 4. Chủ đầu tư: Trường Tiểu hpc Lê Hữu Tựu 5. […]

Mời Thầu: Xây lắp nhà lớp học 5 phòng học Trường Mầm non An Dương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã An Dương – Địa chỉ: thôn Bùng, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; –  Điện thoại: 0240.3.605.616. 2. Tên dự án: Trường Mầm non An Dương 2 xã An Dương, huyện Tân Yên, hạng mục: Nhà lớp học 5 phòng học […]

Mời chào hàng: Xây lắp, cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Dương Hà, Gia Lâm

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu học Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội – Địa chỉ: huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 696 2350. 2. Tên dự án:  Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Dương Hà, huyện Gia Lâm 4. Chủ đầu […]