Mời chào hàng: Xây lắp hạng mục san nền, cổng, tường rào

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Ban quản lý dự án cơ sở nghiên cứu của viện năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng Gói thầu: Xây lắp hạng mục san nền, cổng, tường rào (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: […]