Mời chào hàng: Xây lắp, sửa chữa các tuyến nhánh đường Trịnh Đình Trọng, Quận 11, Tp. HCM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 Gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Sửa chữa các tuyến nhánh đường Trịnh Đình Trọng, quận 11 Nguồn vốn: Quỹ […]