Mời Thầu: Xây lắp Trường THCS Tân Phong, Kiến Thụy

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng – Địa chỉ: –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trường THCS xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Hạng mục: xây dựng 2 phòng học, 6 phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ 4. […]

Mời chào hàng: Xây thêm các phòng học lớp học tầng 3 + khu vệ sinh tầng 3 Trường tiểu học

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh – Địa chỉ: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây thêm các phòng học lớp học tầng 3 + khu vệ sinh tầng 3 Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh […]

Mời Thầu: Xây lắp nhà lớp học 5 phòng học Trường Mầm non An Dương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã An Dương – Địa chỉ: thôn Bùng, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; –  Điện thoại: 0240.3.605.616. 2. Tên dự án: Trường Mầm non An Dương 2 xã An Dương, huyện Tân Yên, hạng mục: Nhà lớp học 5 phòng học […]

Mời Thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh – Địa chỉ: tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện […]

Mời Thầu: Xây lắp 2 tuyến đường GTNT xã Đại Thành

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Đại Thành – Địa chỉ: huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 3945276. 2. Tên dự án: Đường GTNT xã Đại Thành; Tuyến 1: Từ nhà văn hóa Tình Lam đi nhà anh Tuấn; Tuyến 2: Từ nhà anh Huân đi […]

Mời chào hàng: Xây lắp – Cải tạo nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Dục Tú

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu học Dục Tú – Địa chỉ: xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cải tạo nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Dục Tú 4. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Dục Tú 5. Tên […]