Mời Thầu: Xây lắp Nhà học 03 phòng, nhà hiệu bộ, nhà ăn + bếp, cổng tường rào

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý XDCB huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum – Địa chỉ: thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum; –  Điện thoại: 0603 824 137; Fax: 0603 824 642. 2. Tên dự án: Trường Mầm non Bình Minh xã Đăk Rường […]