Mời Thầu: Xây lắp, Thiết bị Xây mới 4 phòng học Trường Tiểu học Mỹ Thủy

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: UBND xã Mỹ Thủy Gói thầu: Xây lắp + Thiết bị Xây mới 4 phòng học Trường Tiểu học Mỹ Thủy Dự án: Xây mới 4 phòng học Trường Tiểu học Mỹ Thủy Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác Hình thức lựa chọn […]