Mời Thầu: Xây tháo lắp đặt hệ thống nâng cấp trạm nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi trường

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Địa lý – Địa chỉ: Phòng 206, nhà A27, Viện Địa lý, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội; –  Điện thoại: 043.8361305; Fax: 043.8361192; Email: maihang79@gmail.com. 2. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp trạm nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi […]