Mời chào hàng: Xây thêm các phòng học lớp học tầng 3 + khu vệ sinh tầng 3 Trường tiểu học

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh – Địa chỉ: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây thêm các phòng học lớp học tầng 3 + khu vệ sinh tầng 3 Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh […]