Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời đấu thầu cung cấp xuồng cao tốc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP XUỒNG CAO TỐC Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu cung cấp xuồng cao tốc   Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức đấu thầu các gói thầu cung cấp xuồng cao tốc phân phối cho các tỉnh trong cả nước: 1. Thời gian phát hành […]