Mời chào hàng: Cung cấp 04 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác, tải trọng dưới 4 tấn

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Gói thầu: Cung cấp 04 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác, tải trọng dưới 4 tấn mới 100% Dự án: Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công […]