Mời Thầu: Mua sắm thiết bị xe ô tô ép rác thể tích Thùng ép 20m3

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần Xây dựng Khang Thịnh – Địa chỉ: 22 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 08.62670057; Fax: 08.38474874. 2. Tên dự án: Xe ô tô ép rác thể tích Thùng ép 20m3 […]