Mời Thầu: Xây dựng công trình xử lý khẩn cấp ngầm La Phu Khơ

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Gói thầu: Gói thầu số 02: Xây dựng công trình xử lý khẩn cấp ngầm La Phu Khơ, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Gói thầu dành cho doanh nghiệp […]