Gói thầu: Tư vấn đấu thầu – dự án Nghĩa địa phục vụ di dời mồ mã xã Vạn Thạnh

Gói thầu: Tư vấn đấu thầu – Kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa địa phục vụ di dời mồ mã xã Vạn Thạnh

08
Tháng 11-12/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 26.490.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa địa phục vụ di dời mồ mã xã Vạn Thạnh