Mời Thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng cuốn ép và vận chuyển rác thải, dung tích thùng chứa 8,5m3 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

 

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần môi trường Nam Định

Địa chỉ: Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại/fax: 0228.3836894

Nội dung thông báo mời thầu:       

 1. Tên gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng cuốn ép và vận chuyển rác thải, dung tích thùng chứa 8,5m3 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép và vận chuyển rác thải, dung tích thùng chứa 8,5m3 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

 1. Tên dự án: Mua xe ô tô chuyên dùng cuốn ép và vận chuyển rác thải, dung tích thùng chứa 8,5m3 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định
 2. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty và các nguồn vốn hợp pháp khác
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút ngày 02 tháng 6 năm 2018 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2018
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Trụ sở Công ty Cổ phần môi trường Nam Định, Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng, hình thức đặt cọc bằng séc hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 14 tháng 6 năm 2018
 10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2018.