Quy định

Thongtindauthau.com cung cấp cho Quý khách nhưng thông tin mới nhất về tình hình đấu thầu tại Việt Nam.
Các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin từ Thongtindauthau.com để tiến hành triển khai công tác của mình (đấu thầu,chào giá cạnh tranh…) phải tự chịu trách nhiệm trước công việc của mình và mọi liên hệ về công việc vui lòng liên hệ trực tiếp với Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (Bên đứng ra mời thầu).

Thongtindauthau.com hy vong trong thoi gian tới sẽ phục vụ các bạn được tốt hơn.

Trân trọng.