Dự án mời thầu gần đây nhất

Mời thầu: Nạo vét tuyến kênh cho dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Bình Đại, Bến Tre

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT – Địa chỉ: số 26 đường 3/2, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre – Điện thoại/Fax/E-mail: 075. 3816703                Fax: 075.381798 2. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản tập trung huyện Bình […]

Mời thầu: Nạo vét tuyến kênh và đường giao thông huyện Bình Đại, Bến Tre

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT – Địa chỉ: số 26 đường 3/2, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre – Điện thoại/Fax/E-mail: 075. 3816703                Fax: 075.381798 2. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản tập trung huyện Bình […]

Mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. – Địa chỉ: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa. – Điện thoại: 0373 852246      Fax: 0373 851255         E-mail: vanphongub@thanhhoa.gov.vn 2. Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị […]

Mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt thiết bị âm thanh hội nghị của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa – Địa chỉ: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa. – Điện thoại: 0373 852246      Fax: 0373 851255         E-mail: vanphongub@thanhhoa.gov.vn 2. Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị […]

Mời chào hàng: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng khách của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa – Địa chỉ: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa. – Điện thoại: 0373 852246      Fax: 0373 851255         E-mail: vanphongub@thanhhoa.gov.vn 2. Tên dự án: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị […]

XEM TRÊN FACEBOOK & G+1

Cửa nhựa lõi thép 3A Window - Cua nhua loi thep 3A Window
Sửa nhà, Sửa chữa nhà www.suachuanha.com

Ép cọc bê tông