Đăng tin Thông báo mời thầu

TIN THÔNG BÁO MỜI THẦU ĐƯỢC ĐĂNG MIỄN PHÍ
(cho đến khi có quyết định thay đổi chính sách mới)

Thongtindauthau.com rất mong muốn nhận được nhiều nguồn tin của Quý Công ty để chúng tôi cung cấp dịch vụ được tốt hơn đồng thời các Quý công ty có nhiều cơ hội lựa chọn được nhà thầu phù hợp hơn.

Để đăng tin, vui lòng thực hiện đầy đủ 2 bước sau:
– Bước 1: Gửi bản Fax thông báo mời thầu (có đóng dấu) vào số Fax: 04. 35 16 19 19
– Bước 2: Gửi bản mềm (.doc, pdf) vào email thongbaomoithau@gmail.com

Lưu ý:
– Nếu không fax bản thông báo mời thầu đã đóng dấu đến BBT thì tin của bạn sẽ không được đăng.
– Bản mềm phải được soạn thảo ở định dạng font chữ Unicode (các loại font chữ khác sẽ làm tin của bạn bị đăng chậm hoặc không được đăng)

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 04. 22 46 79 99 (Trong giờ hành chính)

Lưu ý: Chúng tôi chỉ giải quyết và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tin Thông báo mời thầu được đăng tin tại http://thongtindauthau.com theo hướng dẫn như trên. KHÔNG GIẢI QUYẾT các thắc mắc liên quan đến BÁO GIẤY hoặc các Báo, website khác. Vui lòng không gọi điện hỏi các vấn đề này.
Trân trọng.

Ban Biên Tập

WWW.Thongtindauthau.com

THÔNG TIN NHANH CHO THÀNH CÔNG LỚN