Mời chào hàng: Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm HIV năm 2018 cho Chương trình y tế – dân số, phòng chống HIV/AIDS

 

Tên bên mời thầu: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Số nhà 75 – ®­êng Phan Đình Phùng – TP.Pleiku – Gia Lai.

Điện thoại/fax/email: 0269 3715407 / 0269 3715407 / thuytn8999@gmail.com

Mã số thuế: 5900 235250- 005

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm HIV năm 2018

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm sinh phẩm xét nghiệm HIV phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 28/12/2018.

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Chương trình mục tiêu y tế- Dân số, Phòng, chống HIV/AIDS
 2. Nguồn vốn: Kinh phí Chương trình MTYT- Dân số và kinh phí địa phương ( KP thiếu hụt và KP không tự chủ) năm 2018.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 15 tháng 5 năm 2018 đến trước 13 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2018 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Số nhà 75 – đường Phan Đình Phùng – TP.Pleiku – Gia Lai.

Điện thoại/fax/email: 0269 3715407 / 0269 3715407 / thuytn8999@gmail.com

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.
 2. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VNĐ ( năm triệu đồng chẵn)
 3. Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 00, ngày 15 tháng 5 năm 2018
 4. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2018.