Mời chào hàng: Mua sắm xe ô tô tải làm phương tiện phục vụ công tác đảm bảo ANTT cho Công an thị trấn Cẩm Xuyên và trạm CS Thiên Cầm

 

Tên bên mời thầu: Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ:  Tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393861259

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô tải làm phương tiện phục vụ công tác đảm bảo ANTT cho Công an thị trấn Cẩm Xuyên và trạm CS Thiên Cầm.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm xe ô tô tải làm phương tiện phục vụ công tác đảm bảo ANTT cho Công an thị trấn Cẩm Xuyên và trạm CS Thiên Cầm

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà thầu.

  1. Tên dự án: Mua sắm xe ô tô tải làm phương tiện phục vụ công tác đảm bảo ANTT cho Công an thị trấn Cẩm Xuyên và trạm CS Thiên Cầm
  2. Nguồn vốn: UBND tỉnh và UBND hỗ trợ
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước rút gọn
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  5. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ ngày 31 tháng 5 năm 2018 đến trước 9 giờ, ngày 03 tháng 6 năm 2018.
  6. Địa điểm phát hành: Công an huyện Cẩm Xuyên, Tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
  7. Giá một bộ HSYC: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)
  8. Bảo đảm dự thầu20.000.000 đồng, hình thức đặt cọc bằng séc hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

10.Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 03 tháng 6 năm 2018

11.Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2018.