Chung cư 04 tầng khóm 5-phường8-TXVL

Kế hoạch đấu thầu: Chung cư 04 tầng khóm 5-phường8-TXVL. Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Vĩnh Long

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 738/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 1837/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 37.896.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Chung cư 04 tầng khóm 5-phường8-TXVL (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Khối B ( 41 căn hộ ),hệ thống điện nước khối B và lán trại tạm Gói số 2
 • 7.490.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 09/01/2009Theo đơn giá 270 ngày
  Xây lắp khối A(41 căn hộ), nhà cầu nối, sân đường, hệ thống điện nước khối A và lán trại tạm Gói số1
 • 7.771.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 09/01/2009Theo đơn giá 270 ngày
  Hệ thống phòng cháy chữa cháy Gói số 3
 • 889.438.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo đơn giá 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 249
  Ngày xuất bản 12/12/2008