Khu TDTT, năng khiếu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Kế hoạch đấu thầu: Khu TDTT, năng khiếu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 5269/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 5269/QD-UBND
Ngày ban hành: 11/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.977.055.982(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Khu TDTT, năng khiếu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 8.237.415.689 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 08 thángTheo đơn giá 03 tháng
  02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 197.368.480 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 01 thángTheo tỷ lệ phần trăm 04 tháng
  03 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
 • 23.736.113 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 08 tháng
  04 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 69.078.968 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo đơn giá 09 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 17.298.572 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 08 tháng
  06 Kiểm toán công trình
 • 54.450.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 04 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • img005.jpg Size 956 K
  • img006.jpg Size 719 K
  • img007.jpg Size 1.26 M
  • img008.jpg Size 839 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 249
  Ngày xuất bản 12/12/2008