Dự án Nghĩa địa phục vụ di dời mồ mã xã Vạn Thạnh

Kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa địa phục vụ di dời mồ mã xã Vạn Thạnh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 2118/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 2384/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.133.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa địa phục vụ di dời mồ mã xã Vạn Thạnh (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 141.588.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Theo tỷ lệ phần trăm 1,5 tháng
  02 Đánh giá tác động môi trường
 • 80.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10-11/2008Trọn gói 2 Tháng
  03 Xây dựng công trình
 • 7.943.488.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2008Theo đơn giá 1 năm
  04 Mua sắm trang thiết bị
 • 18.315.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 2/2009Trọn gói 2 tháng
  05 Giám sát thi công xây lắp
 • 184.099.000 (VND)
 •  (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01/2009Trọn gói 01 năm
  06 Bảo hiểm công trình
 • 20.937.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01/2009Trọn gói 01 năm
  07 Thẩm tra thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán
 • 29.500.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2008Trọn gói 01 tháng
  08 Tư vấn đấu thầu
 • 26.490.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2008Trọn gói 02 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 249
  Ngày xuất bản 12/12/2008