Gói thầu: Thiết bị – Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Gói thầu: Thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

8
năm 2011
năm 2011
Giá gói thầu:
 • 4.404.543.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ