Gói thầu: Thi công xây dựng, thử tĩnh cọc. lắp máy lạnh – Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Thi công xây dựng, thử tĩnh cọc. lắp máy lạnh – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

7
QUý I/2009
330 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.049.209.232 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang