Gói thầu: Cung cấp thiết bị Inox, phong, màn, cờ, quạt, máy chiếu, hệ thống âm thanh – Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Cung cấp thiết bị Inox, phong, màn, cờ, quạt, máy chiếu, hệ thống âm thanh – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

9
Quý III/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 449.790.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang