Gói thầu: Tư vấn giám sát – Trường mầm non Sơn Ca 15 – quận Phú Nhuận

Gói thầu: Tư vấn giám sát – Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca 15 – quận Phú Nhuận. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

07
2008-2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 160.890.764 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca 15 – quận Phú Nhuận