Gói thầu: Tư vấn giám sát cung cấp thiết bị – Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Tư vấn giám sát cung cấp thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

3
Quý IV/2008
Theo tiến độ cung cấp thiết bị
Giá gói thầu:
 • 63.483.606 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang