Gói thầu: Khoan phụt chống thấm đập đất hồ Khuôn Thắm

Gói thầu: Khoan phụt chống thấm đập đất hồ Khuôn Thắm – Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu

02
Quý I năm 2009
6 tháng
Giá gói thầu:
  • 3.000.000.000 (VND)
[‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Xây lắp
Theo đơn giá
Thông báo mời thầu

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu