Mua sắm thiết bị tăng cường năng lực kiểm nghiệm Vi sinh và Xét nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị tăng cường năng lực kiểm nghiệm Vi sinh và Xét nghiệm, Dự án nhóm C, ngành Thuỷ sản

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Số hiệu:373/QĐ-QLCL
Ngày ban hành:26/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Số hiệu:373/QĐ-QLCL
Ngày ban hành:26/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ sản
Nguồn vốn:Vốn sự nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1184700000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị tăng cường năng lực kiểm nghiệm Vi sinh và Xét nghiệm (1 gói thầu)


   Tên bên mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 4  Tên gói thầu: Gói số 5: Mua sắm thiết bị tang cường năng lực kiểm nghiệm của Bộ phận Vi sinh và xét nghiệm  Tên dự án: Mua sắm thiết bị tăng cường năng lực kiểm nghiệm vi sinh và xét nghiệm  Nguồn vốn: Nguồn thu phí và lệ phí được để lại năm 2008  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 05 tháng 1 năm 2009 đến ngày 12 tháng 1 năm 2009 (trong giờ hành chính).  Địa chỉ phát hành: Phòng Tài chính – Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 Địa chỉ: 30 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM Điện thoại: 08 38216 625; Fax: 08 39142161; E-mail: ktcn4@hcm.fpt.vn  Giá bán 01 bộ hồ sơ : 300 000 đồng  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 8giờ 45 giờ, ngày 19 tháng 01 năm 2009 HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 01 năm 2009 tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 5Gói số 5: Mua sắm thiết bị tang cường năng lực kiểm nghiệm của Bộ phận Vi sinh và xét nghiệm
 • 1184700000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển19/01/2009Trọn gói 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:5
  Ngày xuất bản07/01/2009