Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế – Mua sắm trang thiết bị y tế

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế

Gói thầu số 4
09/02/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 7342000000 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế