Gói thầu: Thi công nền, móng, mặt đường và công trình kỹ thuật trên tuyến đoạn Km7+00-Km15+00 – các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã K

Gói thầu: Thi công nền, móng, mặt đường và công trình kỹ thuật trên tuyến đoạn Km7+00-Km15+00 – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã K

02
Khi có kế hoạch vốn
Hoàn thành công trình trước 14 tháng kể từ ngày khởi công
Giá gói thầu:
 • 9602181000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình đường đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh