Nhà ký túc xá sinh viên -Trường cao đẳng y tế phú thọ

Kế hoạch đấu thầu: Nhà ký túc xá sinh viên -Trường cao đẳng y tế phú thọ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Số hiệu: số 355/UBND-XD2
Ngày ban hành: 04/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Số hiệu: 119/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp , Vốn tự có của Nhà trường , Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 21677821000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà ký túc xá sinh viên -Trường cao đẳng y tế phú thọ (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  05 Nhà ký túc xá sinh viên -Trường cao đẳng y tế phú thọ
 • 18117141000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp ,
  Vốn tự có của Nhà trường ,
  Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 600 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 15
  Ngày xuất bản 21/01/2009