Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy, thang máy chuyển tiền. – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy, thang máy chuyển tiền. – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 9
Quý 4/2010-Quý 1/2011
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.410.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An