Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009, dự án nhóm C, ngành Y Tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 289/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 289/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 3283291000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009 (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1: Mua thuốc tân dược, chế phẩm Y học cổ truyền, hoá chất và vật tư y tế tiêu hao Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009
 • 2068267000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 10/2/2009 đến ngày 16/3/2009Theo đơn giá đến hết 31/12/2009
  Gói thầu số 2: Mua các vị thuôc y học cổ truyền Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế năm 2009
 • 1215024000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 10/2/2009 đến ngày 16/3/2009Theo đơn giá đến hết 31/12/2009

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 1.22 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 31
  Ngày xuất bản 12/02/2009