Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng – dự án Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy

05
Quí I/2009
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 83.797.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy