Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 15273/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 498/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 55.517.216.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Tư vấn thẩm tra thiết kế
 • 52.208.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  01 Tư Vấn thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán
 • 1.104.062.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  03 Chi phí thẩm tra dự toán
 • 50.671.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  04 Xây lắp
 • 42.688.702.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-Quý IV/2010Theo đơn giá 14 tháng
  05 Thiết bị
 • 3.883.193.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Trọn gói 03 tháng
  06 Tư Vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị
 • 80.971.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  07 Tư Vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế công trình
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 03 tháng
  08 Tư Vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu giám sát thi công công trình
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 03 tháng
  09 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị
 • 779.499.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-Quý IV/2010Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  10 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận phù hợp về chất lượng của công trình
 • 262.455.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-Quý IV/2010Theo đơn giá 17 tháng
  11 Kiểm toán
 • 142.535.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  12 Bảo hiểm công trình và thiết bị
 • 107.115.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-Quý IV/2010Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  13 Dò tìm, xử lý bom, vật nổ
 • 189.690.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 20 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 17/02/2009