Gói thầu: Chi phí thẩm tra dự toán – Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

Gói thầu: Chi phí thẩm tra dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

03
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.671.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EC
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán