Gói thầu: Gói giám sát, quản lý hợp đồng 4: giám sát 4 gói thầu CP6, CP14, CP17, CP15 – Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5

Gói thầu: Gói giám sát, quản lý hợp đồng 4: giám sát 4 gói thầu CP6, CP14, CP17, CP15 – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5

CSPH4
2010-2012
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.789.465.150 (VND)
 • WB
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ