Dự án Xây dựng hẻm Khu phố 5 – phường Bình Trị Đông B

Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hẻm Khu phố 5 – phường Bình Trị Đông B, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 13022/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 16400/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.663.138.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hẻm Khu phố 5 – phường Bình Trị Đông B (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT
 • 3.860.287 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có KQĐT
  2 Chi phí Giám sát thi công xây lắp
 • 29.943.683 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 75 ngày
  3 Chi phí kiểm toán
 • 8.243.930 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  4 Chi phí bảo hiểm xây lắp
 • 3.682.361 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 75 ngày
  5 Chi phí xây lắp + ĐBGT
 • 1.398.548.590 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 75 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 17/02/2009